Departamento de Xeografía e Historia

2020-03-23

Materia: Xeografía e Historia

Tedes que enviarme ao meu correo electrónico as preguntas do Tema 6 respondidas, nun arquivo. É unha actividade avaliable, que conta para a nota. Prazo de envío: 1-2-3 de abril. Pon tamén o teu correo para enviarche a corrección

Fco. Bussieres

Saír (voltar á páxina para ver os arquivos)