Departamento de Relixión Católica

2020-03-23

Materia: Relixión Católica

Actividade: O desexo de Deus para o ser humano, reino e salvación. O sentido relixioso na arte. Pintura

Víctor Porto

Saír (voltar á páxina para ver os arquivos)