Departamento de Bioloxía e Xeoloxía

2020-03-21

Materia: Bio-Xeo

O profesor de Bioloxía de 1ºESO do IES Cosme López Rodríguez informa da tarea que, de momento, debe facer o alumnado no seu caderno:

1- Confeccionar un esquema cos contidos da unidade nº 5.
2- Resolver as actividades do libro: 22, 23, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40.

As tarefas realizadas serán avaliadas polo profesor mediante a plataforma telemática preparada para tal fin, despois de que o alumnado se rexistre na mesma, tome fotografías do seu caderno e as engada a cada unha das actividades deseñadas na web. Asimesmo, as correccións e cualificacións poderán verse na mesma plataforma, despois de que o profesor revise as tarefas entregadas polo alumnado.

A intercomunicación profesor-alumnado realizarase mediante a aplicación web Google Classroom ( https://classroom.google.com/ ). É necesario ter unha conta de correo de gmail para poder acceder. Una vez na aplicación, deberá apuntarse na clase inserindo o un código distinto segundo o grupo:

1ºESO A: ivsqbjm
1ºESO B: vw2uq4o

Se non dispone de ordenador con conexión a Internet, debe saber que, al igual que AbalarMobil, se puede instalar la app de actividad docente telemática "Google Classroom" en el teléfono móvil. Está disponible para terminales Android (a través de Google Play) y para terminales iPhone (a través de App Store). Tiene la ventaja de que permite prescindir del ordenador, ya que se podrán tomar las fotos de los cuadernos desde la propia app, que las sube a la nube de "Google Classroom" para ser revisadas por el profesor. Además, llegarán notificaciones con las nuevas tareas, y las calificaciones una vez evaluadas. En cualquier caso, si decide instalar la aplicación en el móvil, deberá que apuntarse a la clase mediante el mismo código que para a versión web:

1ºESO A: ivsqbjm
1ºESO B: vw2uq4o


Atentamente,

José Ramón Crespo Cerezuela

Sechu

Saír (voltar á páxina para ver os arquivos)