logo IES

SECRETARÍA

I.E.S. COSME LÓPEZ RODRÍGUEZ

 

MATERIAS

CIENCIAS DA NATUREZA:

VER ARQUIVOS
 
  • Terceiro curso: Física e Química
  • Terceiro curso: Bioloxía e Xeoloxía
  • Cuarto curso: Física e Química
  • Cuarto Curso: Bioloxía e Xeoloxía
CCNN

CIENCIAS SOCIAIS, XEOGRAFÍA E HISTORIA

CCSS

EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA:

 
 
  • Segundo Curso: educación para a cidadanía e os dereitos humanos
  • Cuarto curso: educación ético-cívica
CIDADANÍA

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

PLÁSTICA

MÚSICA

MÚSICA

LINGUA GALEGA E LITERATURA

GALEGO

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

CASTELÁN

LINGUA ESTRANXEIRA

L. ESTRANXEIRA

SEGUNDA LINGUA ESTRANXEIRA

2ª LINGUA ES.

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

TECNOLOXÍAS

TECNOLOXÍAS

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

EDUCACIÓN FÍSICA

E. F.

LATÍN. Cuarto curso

LATÍN

HISTORIA E CULTURA DAS RELIXIÓNS

Hª DAS RELIXIÓNS

CULTURA CLÁSICA

CULT. CLÁSICA

OBRADOIRO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS

O.I.E.

PROXECTO INTERDISCIPLINAR

PROX. INTERDISCIPLINAR